Дәресләрдә

Нәсел агачы
  • 27 сентября, 2020

Максат: Нәсел агачы, нәсел шәҗәрәсе турындагы белемнәрне тирәнәйтү, бик борынгы нәсел шәҗәрәсе үрнәкләре белән таныштыру, Ф. Гыйрфановның “Болгар ханнар” исемле картинасы ярдәмендә борынгы Болгар ханнары белән таныштыру, укучылар үзләре төзеп килгән шәҗәрә үрнәкләре белән танышу, Г.Латыйп, Әхмәт Рәшитнең шигырьләре белән танышып, фикер уртаклыгын аңлату. Бурычлар:…